TOS

TOS

1. Kushtet

Duke hyrë në këtë faqe interneti, ju jeni duke rënë dakord për t'u lidhur me Termat dhe Kushtet e Përdorimit, të gjitha ligjet e aplikueshme dhe rregulloret, dhe pajtohem se ju jeni përgjegjës për përputhje me ligjet e aplikueshme lokale. Nëse ju nuk pajtoheni me ndonjë nga këto kushte, ju janë të ndaluara nga përdorur ose hyrë në këtë faqe interneti. Përmbajtja përmbante këtu janë të mbrojtura nga copyright fuqi dhe ligjet e Mark Tregtisë.

2. mohim

Përmbajtja në faqen e internetit janë dhënë "siç është". bën asnjë garanci, shprehur ose të nënkuptuar, dhe në këtë mënyrë poshtë dhe mohon të gjitha garancitë e tjera, duke përfshirë pa kufizim, garancitë e nënkuptuara ose kushtet të tregtimit, palestër për një qëllim të veçantë, ose jo-shkelje të pronës intelektuale ose shkelje të tjera të të drejtave të. gjithashtu, nuk garanton ose të bëjë ndonjë përfaqësime lidhje me saktësinë, rezultatet e mundshme, ose besueshmërinë e përdorimit të përmbajtjes në faqen e saj ose ndryshe në lidhje me përmbajtje të tillë ose në ndonjë faqet e lidhura me këtë faqe.

Kushtet e përgjithshme të zbatueshme për t'u përdorur nga msn-chatting.com Live Cam Sex