TOS

Tos

1. Podmienky

Vstupom na tieto webové stránky, súhlasíte, že budete viazaní Podmienkami používania, všetky platné zákony a predpisy, a súhlasí s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, ste zakázané používať alebo prístup k tejto webovej stránky. Obsah tu obsiahnuté sú chránené príslušnými autorskými právami a právami k ochrannej známke.

2. dementi

Obsah na webovej stránke sú poskytované "tak ako sú". neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto zrieka a popiera všetky ostatné záruky, zahŕňajúce bez obmedzenia, predpokladané záruky alebo podmienky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, alebo non-porušenie práv duševného vlastníctva alebo iné porušenie práv. okrem toho, nezaručuje ani robiť žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobné výsledky, alebo spoľahlivosť použitie obsahu na svojich internetových stránkach alebo inak týkajúce sa tohto obsahu alebo iných stránok spojených s touto stránkou.

Všeobecné obchodné podmienky pre využívanie msn-chatting.com Živé Cam Sex