TOS

tos

1. Услови

Со пристапување на овој сајт, Вие се согласувате да бидат обврзани со овие Услови и правила на користење, сите важечки закони и прописи, и се согласувам дека вие сте одговорни за усогласеност со сите важечки локални закони. Ако не се согласувате со било кој од овие услови, ќе им се забранува користење или пристап до овој веб-сајт. Содржината содржани овде се заштитени со применливи авторски права и трговска марка закон.

2. Општи услови

Содржината на веб-сајт се обезбедени "како што е". не дава гаранции, или имплицираната, и се оградува и ги негира сите други гаранции, вклучувајќи, без ограничување, имплицирани гаранции или услови на тргување, соодветност за одредена намена, или не на права на интелектуална сопственост или други повреда на правата. Исто така, не гарантира или да направи било каквите во врска со точноста, најверојатно, резултати, или сигурноста на употреба на содржината на својата веб страница или на друг начин се однесуваат на таквите содржини или на било кој сајтови поврзани со овој сајт.

Општи Услови и правила се применуваат за употреба на msn-chatting.com Секс во живо на камерата