TOS

Tos

1. noteikumi

Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat pakļauties noteikumiem un lietošanas nosacījumiem, visi piemērojamie likumi un noteikumi, un piekrītat, ka esat atbildīgi par atbilstību visiem spēkā esošajiem vietējiem likumiem. Ja jūs nepiekrītat ar kādu no šiem noteikumiem, Jums ir aizliegts izmantot vai piekļūt šo vietni. Šeit ietvertā satura ir aizsargāti ar piemērojamiem autortiesību un preču zīmju likumiem.

2. Atruna

Saturs mājas lapā tiek nodrošināta "kā ir". nesniedz garantijas, tiešas vai netiešas, un ar šo atsakās, un noliedz visas citas garantijas, tostarp bez ierobežojuma, netiešas garantijas, vai nosacījumos pārdošanai, piemērotību noteiktam mērķim, vai intelektuālā īpašuma vai citas tiesību pārkāpumu, kas nav pārkāpums. turklāt, negarantē vai veikt jebkādus iebildumus attiecībā uz precizitāti, paredzamie rezultāti, vai ticamību izmantošanas saturu savā tīmekļa vietnē vai citādi attiecas uz šādu saturu, vai par jebkuru vietās, kas saistītas ar šo vietni.

Vispārējie noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami, lai izmantotu ar msn-chatting.com Live Cam Sex