TOS

Tos

1. условия

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате да се обвърже с Общите условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби, и се съгласявате, че носите отговорност за съответствието с всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използват или достъп до този сайт. Съдържанието, съдържаща се тук, са защитени от приложимото авторското право и законите на марки.

2. Опровержение

Съдържанието на уебсайта се предоставят "както е". не дава никакви гаранции, преки или косвени, и не поема и отрича всички други гаранции, включително без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел,, или липса на нарушение на интелектуалната собственост или друго нарушение на правата на. освен това, не гарантира или прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати, или надеждността на използването на съдържанието на интернет страницата си или по друг начин, свързани с такова съдържание или на сайтове, свързани с този сайт.

Общи условия, приложими към използването на msn-chatting.com Камера Секс